Načítám…

Podmínky opakovaných plateb

  1. Členské příspěvky spolku VAŠE LIGA, z.s. je možné hradit prostřednictvím opakovaných plateb.
  2. Po provedení první platby podle pokynů uvedených ve webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Platba pak bude probíhat každý měsíc vždy 7 dní před začátkem nového kola automaticky bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany.
  3. Pro vyloučení případných pochybností je stanoveno, že pokud si zvolíte placení prostřednictvím platební karty, souhlasíte s tím, aby vám byla příslušná částka automaticky (tj. bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany uživatele) opakovaně v daných intervalech strhávána z účtu, ke kterému se váže platební karta.
  4. Maximální částka opakované platby je 300 Kč a řídí se platným sazebníkem).
  5. Odhlášení může proběhnout na stránce "Můj přehled" nebo kontaktováním organizátora ligy.
  6. Opakovaná platba vám bude strhávána maximálně 5 let, nebo dokud ji neodhlásíte.
  7. Opakované platby se může ukončit i v případě, kdy vyprší platnost vaší debetní či kreditní karty nebo dojde k zamítnutí platby ze strany vaší banky.
  8. V případě, že po ukončení opakovaných plateb budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.
  9. Ve věcech souvisejících s opakovanými platbami vás budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu.
  10. S údaji vložené platební karty nakládá společnost GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).